Tag Archives: Office 365

Czy użytkownicy wolą Google Apps czy Office 365?

Według ankiety przeprowadzonej przez Spiceworks pośród 500 specjalistów IT z USA i Europy:

When it comes to approved apps, 60% of businesses said employees are using Office 365 compared to 59% for Google Apps. But for unapproved usage 78% of businesses said employees are using Google Apps compared to 41% using Office 365.

Jeśli chodzi o zaaprobowane [przez dział IT] aplikacje, 60% firm stwierdziło, że używają Office 365 w porównaniu z 59% Google Apps. Ale jeśli chodzi o niezaaprobowane [przez dział IT] wykorzystanie 78% firm stwierdziło, że pracownicy używają Google Apps w porównaniu z 41% pracowników używających Office 365.

Źródło: http://www.computerweekly.com/news/2240186610/User-demands-pushing-SME-cloud-adoption

Wynika z tego, że gdy chodzi o decyzję samych użytkowników, to wolą oni używać Google Apps – czyżby było łatwiejsze w użyciu? Za to decyzje firmy co do wyboru Office 365 są pewnie podyktowane dotychczasowym zaangażowaniem w technologie Microsoftu.