Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo systemów informatycznych to obecnie bardzo ważna kwestia. Firma Captatio kompleksowo podchodzi do tego problemu począwszy od audytu zabezpieczeń po szkolenia pracowników, którzy są istotnym ogniwem przy próbach poprawy poziomu zabezpieczeń.
Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa elementów infrastruktury znajdującej się w firmie jak i bezpieczeństwa cloud computing.

Zapewnienie ciągłości działania i plany awaryjne

Nie bez znaczenia jest także zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. Dla przykładu brak dostępu do firmowej poczty elektronicznej przez jeden dzień to w obecnych czasach dla firmy poważne utrudnienie. Od ciągłości działania systemów informatycznych zależy ciągłość prowadzenia biznesu przez firmę. Dlatego w ofercie firmy Captatio usługa tworzenia planów awaryjnych dla infrastruktury informatycznej. Dzięki temu można oszacować czas niedostępności w razie zdarzeń losowych.

Audyt zabezpieczeń

Po tzw. audycie zabezpieczeń czyli przeglądzie firmowych rozwiązań informatycznych firma Captatio przedstawia zalecenia i rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Zabezpieczenia antywirusowe

Sprawdzona i skuteczna ochrona antywirusowa jest niezbędna każdej firmie. Firma Captatio może zaoferować rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta.

Szkolenia pracowników

Podwyższenie świadomości pracowników odnośnie zagrożeń współczesnego zinformatyzowanego świata jest kluczem do uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w firmie.