Kalendarz

calendar-64Kalendarz Google

W Google Apps każdy pracownik posiada osobisty kalendarz. Można tworzyć także kalendarze, do których mają dostęp wszyscy pracownicy, a nawet osoby z zewnątrz.

Dzięki temu planowanie pracy zespołu jest o wiele prostsze.

Planowanie spotkań jest bardzo proste

Udostępnianie kalendarza ułatwia znajdowanie wolnych terminów na spotkania ze współpracownikami. Inteligentna funkcja planowania sugeruje spotkania w terminach, które pasują wszystkim.

Publiczne kalendarze

Dzięki możliwości publikacji kalendarzy możemy uzgadniać terminy także z naszymi klientami. Sala konferencyjna jest dzielona w biurowcu między wiele firm? Nie ma problemu: można opublikować kalendarz stworzozny do tego celu i nadać uprawnienia osobom w poszczególnych firmach.
Może to być także kalendarz konkretnego projektu do którego mają dostęp jego członkowie. Mogą to być pracownicy naszej firmy lub osoby z firm współpracujących.

Ten sam kalendarz na telefonie komórkowym czy tablecie

Kalendarz Google działa na wielu urządzeniach. Można synchronizować kalendarz wbudowany w popularnych telefonach, na przykład z Androidem lub iPhone, ze swoim Kalendarzem Google lub po prostu wyświetlić go w przeglądarce internetowej jakiegokolwiek urządzenia. Dzięki temu unika się ręcznego przepisywania wydarzeń.

Integracja kalendarza z innym oprogramowaniem

Większość nowoczesnego oprogramowania online posiada integrację z kalendarzem Google. Posiadasz oprogramowanie do zarządzania projektami, lub zarządzania zadaniami? Prawdopodobnie ma integrację z kalendarzem Google.

Kalendarze udostępnione pracownikom

W Google Apps można udostępnić kalendarz Google współpracownikowi. Właściwie domyślnie pracownik udostępnia informacje ze swojego kalendarza wszystkim w firmie. Dzięki temu można wyświetlić kalendarz Google innej osoby i zobaczyć, kiedy można się z nią spotkać.

Firmowy kalendarz urlopów

Aby mieć kontrolę nad urlopami w firmie wystarczy utworzyć nowy kalendarz z dostępem dla wszystkich pracowników o nazwie „Urlopy”.

  1. Pracownicy mogą wpisywać daty, kiedy by chcieli mieć urlop, w temacie wpisując swoje imię i nazwisko. W ten sposób w jednym widoku umieszczone są wszystkie firmowe urlopy.
  2. Jeśli nakładają się różne urlopy, od razu jest to widoczne i można stwierdzić, czy tych osób może nie być jednocześnie w firmie.
  3. Jeśli ma być element akceptacji urlopu można utworzyć dwa kalendarze. Jeden z propozycjami, w którym pracownicy mogą dokonywać dowolnych zmian i dodatkowy „Urlopy zatwierdzone”. W tym kalendarzu prawo do zmian ma tylko pracownik działu kadr. Reszta pracowników może tylko ten kalendarz przeglądać.

Oczywiście poza kalendarzem urlopów pracownik wpisuje urlop na swoim kalendarzu aby inni pracownicy przy planowaniu spotkań widzieli, że ta osoba jest zajęta.