Wdrożenie Google Apps

Strzalka-Google-Apps-for-business400
Wdrożenie Google Apps jest procesem przejścia między starym rozwiązaniem obsługi poczty elektronicznej, przechowywania plików, edycji dokumentów i utrzymywania kalendarzy elektronicznych do Google Apps. Wdrożenie wiąże się z analizą istniejących rozwiązań w firmie i zaplanowaniem zmiany jak najmniej zaburzającej bieżącą pracę firmy. Wdrożenie zwykle jest związana z migracją danych z istniejących systemów przy pomocy takich narzędzi jak Google Apps Migration for Microsoft® Exchange. Pomimo łatwości obsługi rozwiązań wchodzących w skład Google Apps istotną kwestią jest szkolenie użytkowników, dzięki któremu adaptacja nowego rozwiązania przebiega szybciej. Często spotykanym podczas wdrożeń Google Apps podejściem jest w pierwszej kolejności wdrażanie poczty elektronicznej, a dopiero w następnych krokach innych usług wchodzących w skład Google Apps, takich jak Google Drive czy Google Docs.