Google Docs

docs-64

Dokumenty

Prezentacje

Prezentacje

Arkusze

Arkusze

Rysunki

Rysunki

Formularze

Formularze

 

 

 

 

 

Google Docs, dokumenty Google to sieciowy pakiet biurowy. Sieciowy czyli działający w sieci Internet poprzez przeglądarkę Internetową. W Google Docs można tworzyć i edytować dokumenty on-line w kooperacji z innymi użytkownikami w tym samym czasie.

W skład Google Docs wchodzą elementy:

  • Dokumenty – edycja dokumentów tekstowych
  • Arkusze – arkusze kalkulacyjne
  • Prezentacje – tworzenie prezentacji, które mogą zostać wyświetlone w trybie pełnoekranowym lub opublikowane w Internecie
  • Rysunki – tworzenie rysunków i diagramów w prosty sposób. Rysunki mogą być także umieszczone/osadzone w dokumencie
  • Formularze – umożliwia utworzenie formularzy do wypełniania, dane z formularza mogą zostać zapisane w arkuszu

Dokumenty utworzone w Google Docs mogą zostać łatwo opublikowane w Google Sites. Dokumenty są także zintegrowane z Google Drive – wyświetlane są jako pliki, które są otwierane w przeglądarce Internetowej w usłudze Google Docs.