Google Apps Marketplace

Google_Apps_Marketplace_Logo
Google Apps Marketplace
to zbiór wszystkich aplikacji opracowanych dla Google Apps przez zewnętrzne firmy (względem Google). Z poziomu tej strony internetowej administrator domeny Google Apps może zainstalować aplikacje, które są potem zintegrowane z Google Apps. Integracja może polegać np. na braku potrzeby logowania się oddzielnie do tej aplikacji przez użytkownika. Wystarcza jedno zalogowanie się do Google Apps.
W Google Apps Marketplace można znaleźć mnóstwo aplikacji w różnych kategoriach. Mogą to być np. systemy CRM, aplikacje administracyjne, aplikacje do tworzenia diagramów w Google Apps czy też wspomagające zarządzaniem projektami.
Administrator może decydować jakie zewnętrzne aplikacje są dostępne dla użytkowników domeny Google Apps z poziomu panelu administracyjnego (konsoli administracyjnej). Zwykle realizuje się to poprzez utworzenie jednostek organizacyjnych (organizational units), dla których wybiera się dostępne aplikacje.
Aplikacje z Google Apps Marketplace mogą być płatne lub bezpłatne. Opłaty zwykle są naliczane za każdego użytkownika aplikacji.