BYOD

BYOD to skrót oznaczający Bring Your Own Device, czyli przynieś swoje urządzenie. Jest to reguła wprowadzana w firmach, dająca możliwość przynoszenia pracownikom do pracy własnych urządzeń takich jak komputery, tablety, smartfony itp. i korzystania z nich do wykonywania swoich służbowych obowiązków. Wiąże się to z nadaniem dostępu do firmowych zasobów i oprogramowania. Pracownicy doświadczyli łatwości z jaką można wymieniać się informacjami np. poprzez usługi działające w modelu cloud computing na urządzeniach mobilnych i takich samych możliwości oczekują od rozwiązań funkcjonujących w firmie. Z tym podejściem jest związanych wiele wyzwań:

  • Zapewnienie zgodności z przepisami i zasadami panującymi w firmie np. jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych.
  • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi – mobilność jest teraz niezbędnym elementem pracy wielu pracowników i chcą mieć dostęp do firmowych zasobów na każdym urządzeniu i w każdym miejscu.
  • Bezpieczeństwo – gdy pracownik ma przypisany komputer, który dostał od firmy, dział IT może mieć kontrolę nad każdym aspektem jego działania, np. szyfrowaniem danych zabezpieczającym je w razie utraty urządzenia. W przypadku urządzeń należących do pracownika możliwe działania są ograniczone.

Według raportu firmy Gartner z 11 kwietnia 2013 roku „Bring Your Own Device: The Facts and the Future” w 2016 roku 38% badanych firm przestanie przekazywać swoim pracownikom firmowe urządzenia przestawiając się w całości na model BYOD. Wynik ten dla 2020 roku szacowany jest na 45%.

Według tego samego raportu korzyścią z wykorzystania tego modelu jest zwiększenie zadowolenia pracowników w wykonywanej pracy, może służyć obniżeniu kosztów albo zupełnie ich uniknięcia.