Software As A Service

Elastyczność

Firmy powszechnie zatrudniają pracowników tymczasowych aby skala zatrudnienia była proporcjonalna do wielkości zamówień. Czemu za tym trendem nie ma iść elastyczność kosztów rozwiązań IT, które są powiązane z ilością pracowników w firmie?

Rozwiązaniem jest Software As A Service. Dzięki temu w cyklu miesięcznym można decydować o ilości wykorzystanych licencji na oprogramowanie. W ten sposób koszty licencji na system operacyjny czy oprogramowanie biurowe ponosimy tylko wtedy, gdy zatrudniamy pracowników, którzy ich potrzebują. Nie musimy także zamrażać dużych funduszy na oprogramowanie.

Rozwiązanie jest podobne do leasingu oprogramowania, tylko w przypadku leasingu nie możemy w prosty sposób decydować o ilości licencji wykorzystywanych w danym czasie. Nie ma także wykupu produktu po wygaśnięciu umowy leasingu i po pewnym czasie posiadamy oprogramowanie wymagające aktualizacji.

Zawsze aktualne oprogramowanie

Dzierżawa oprogramowania gwarantuje, że mamy prawo do zawsze najbardziej aktualnej wersji. Już nie trzeba się martwić tym, że musimy wydać duże kwoty na aktualizację posiadanego oprogramowania.
Ma to też duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa informatycznego. Aktualizacje są obciążającym zadaniem i nie zawsze są instalowane na czas, co może skutkować zagrożeniem związanym z luką w oprogramowaniu. Dodatkowo w procesie aktualizacji często pojawiają się problemy, które trzeba żmudnie rozwiązywać z pomocą techniczną dostawcy.

Software As A Service (SAAS)

Software As A Service to upodobnienie sprzedaży oprogramowania do świadczenia usług. Idea polega na dostarczeniu klientowi narzędzia, które jest mu potrzebne, bez angażowania środków na jego jednorazowy zakup. Traktowanie oprogramowania jako usługi ma wiele zalet. Najważniejszą jest ograniczenie kosztów i elastyczność.

Przykładem oprogramowania działającego w takim modelu jest pakiet biurowy Google Apps.

Koniec z śledzeniem wykorzystania licencji i skomplikowanych zasad licencjonowania

Oprogramowanie dostarczane w tradycyjny sposób jest często licencjonowane w skomplikowany sposób. Śledzenie wykorzystania licencji i czy są one wykorzystywane w sposób zgodny z licencją jest czasochłonne. Licencja jest na komputer czy na użytkownika? Licencja jest na jeden komputer czy na dwa? W modelu SAAS zwykle jest to bardzo proste i przejrzyste.

Software As A service to Cloud Computing?

Oprogramowanie dostarczane w modelu SAAS nie zawsze musi być tożsame z przetwarzaniem w chmurze (cloud computing). Dostawca oprogramowania w modelu SAAS może posiadać po prostu kilka serwerów, na których uruchamia swoje usługi i pobiera miesięczną opłatę za dostęp do oprogramowania. Może zatem nie przetwarzać swoich informacji w chmurze, a co za tym idzie nie będzie korzyści związanych np. ze zwiększoną bezawaryjnością czy z elastycznym zwiększaniem mocy obliczeniowej/ ilości obsługiwanych klientów. Nadal firma musi kupić serwery bądź wydzierżawić je. Warto zwrócić na to uwagę podejmując decyzję o wykupieniu oprogramowania w modelu SAAS.