Cloud Computing

Definicja cloud computing (przetwarzanie w chmurze)

Cloud computing to rewolucyjne podejście do informatyki. Cloud computing to odrzucenie  tradycyjnej zależności od własnej infrastruktury informatycznej. Cloud Computing często jest utożsamiane z oprogramowaniem dostarczanym jako usługa (SAASSoftware As A Service). Oznacza to uwolnienie się od drogiego licencjonowanego oprogramowania. Stare podejście jest awaryjne, trudne i drogie w utrzymaniu oraz zarządzaniu. Cloud computing oferuje znacznie uproszczone podejście, czyli aplikacje działające w przeglądarce internetowej dostarczane automatycznie na żądanie poprzez sieć Internet. Teraz użytkownik może korzystać z potrzebnych funkcji  z dowolnego urządzenia i dowolnego miejsca.

Firmie potrzebne są określone funkcjonalności, możliwość efektywnego realizowania  celów biznesowych. Nie musi się martwić awariami serwerów  ani  oprogramowaniem zarządzanym przez własnych informatyków.

Innym podejściem do cloud computing jest przeniesienie całej firmowej infrastruktury informatycznej do chmury obliczeniowej zamiast utrzymywać serwerownie i sprzęt we własnym zakresie. Nazywane jest to IAAS czyli Infrastructure As A Service czyli infrastruktura jako usługa. Wiodącym usługodawcą dostarczania tej „przestrzeni obliczeniowej” jest Amazon Web Services. Przeniesienie infrastruktury daje wiele korzyści. Np. w postaci zwiększonej bezawaryjności i dostępu do zasobów informatycznych dostępnych od ręki bez ponoszenia kosztów zakupu sprzętu i żmudnego procesu instalacji i uruchamiania.

Bezpieczeństwo cloud computing

Cloud computing jest  bardziej bezpieczne niż tradycyjne przetwarzanie na własnych serwerach. Na zapewnienie bezpieczeństwa dostawcy ponieśli znaczne nakłady i zastosowano nowoczesne rozwiązania np. szyfrowanie. Powszechność usług powoduje, że są one dobrze przetestowane pod kątem bezpieczeństwa.

Przeczytaj więcej: Bezpieczeństwo cloud computing

Niższe koszty

Podejście Cloud Computing jest tańsze od rozwiązań tradycyjnych, co wynika głównie z ekonomii skali. Niektóre źródła oszczędności:

  1. Lepsze wykorzystanie zasobów. Operatorzy cloud computing lepiej wykorzystują np. moc obliczeniową serwerów. Serwer w firmie większość czasu nic nie robi. W  modelu cloud computing moc obliczeniowa i koszty energii elektrycznej są  dzielone między wielu klientów.

  2. Niższe koszty związane z wykorzystaniem wiedzy specjalistów. W tradycyjnym modelu koszty zatrudnienia mogą być wyższe niż łączny koszt sprzętu i oprogramowania. W modelu cloud computing dostawca może pozwolić sobie na zatrudnienie  najlepszych, a i tak koszty z tym związane będą tylko ułamkiem  kosztów całej usługi.

  3. Niższe koszty utrzymania bezawaryjności. W normalnym modelu musimy zastosować zapasowy sprzęt, aby zapewnić ciągłość działania. W modelu cloud computing dostawca ma bardzo dużą infrastrukturę zapewniającą ciągłość działania.

  4. Brak kosztu zamrożonego kapitału. W tradycyjnym podejściu trzeba ponieść jednorazowy koszt zakupu infrastruktury.

  5. Skalowalność. Koszty proporcjonalne do wykorzystania. Koszty w modelu cloud computing zwykle są powiązane z poziomem wykorzystania i , w odróżnieniu od tradycyjnego modelu, elastycznie dopasowują się do liczby zatrudnionych w danej chwili pracowników. Takie podejście urealnia koszty i może być źródłem oszczędności.